BIV Marketing Plans

Bảng giá thiết kế Website

BIV Marketing cung cấp dịch vụ Thiết kế Website trọn gói với giao diện đẹp, độc đáo, sáng tạo. Hệ thống tính năng website đầy đủ và phù hợp với từng cá nhân, doanh nghiệp.

Starup web
Starup web

7.000.000 VNĐ

Doanh nghiệp mới

 • Bảo hành cơ bản
 • Tính năng bán hàng cơ bản
 • Backup hàng tháng
 • Xuất mã nguồn 2.000.000đ
 • Tốc độ load trang cơ bản
 • Dung lượng SSD 1,5 GB
 • -
Silver web
Silver web

10.000.000 VNĐ

Doanh nghiệp mới

 • Bảo hành nâng cao
 • Tính năng bán hàng nâng cao
 • Backup hàng tuần
 • Xuất mã nguồn 2.000.000đ
 • Tốc độ load trang tối ưu
 • Dung lượng SSD 5 GB
 • Tặng 1 năm gói bảo trì website
Gold web
Gold web

20.000.000 VNĐ

Doanh nghiệp vừa & lớn

 • Bảo hành nâng cao
 • Tính năng bán hàng nâng cao
 • Backup hàng ngày
 • Xuất mã nguồn miễn phí
 • Tốc độ load trang tối ưu
 • Dung lượng SSD 7 GB
 • Tặng 1 năm gói bảo trì website
Platinum web
Platinum web

35.000.000 VNĐ

Doanh nghiệp lớn & tập đoàn

 • Bảo hành nâng cao
 • Tính năng bán hàng nâng cao
 • Backup hàng ngày
 • Xuất mã nguồn miễn phí
 • Tốc độ load trang siêu nhanh
 • Dung lượng SSD 10 GB
 • Tặng 1 năm gói bảo trì website
 • Tặng gói quảng cáo google 1 tháng
 • -
Diamond web
Diamond web

50.000.000 VNĐ

Doanh nghiệp lớn & tập đoàn

 • Bảo hành nâng cao
 • Tính năng bán hàng nâng cao
 • Backup hàng ngày
 • Xuất mã nguồn miễn phí
 • Tốc độ load trang siêu nhanh
 • Dung lượng SSD 10 GB
 • Tặng 1 năm gói bảo trì website
 • Tặng gói quảng cáo google 3 tháng
 • -
Premium web
Premium web

LIÊN HỆ

Doanh nghiệp lớn & tập đoàn

 • Bảo hành nâng cao
 • Tính năng bán hàng nâng cao
 • Backup hàng ngày
 • Xuất mã nguồn miễn phí
 • Tốc độ load trang siêu nhanh
 • Dung lượng SSD 20 GB
 • VPS riêng
 • Hỗ trợ riêng
 • Tặng 1 năm gói bảo trì website
 • Tặng gói quảng cáo google 3 tháng