Hoạt động và con người BIV

KHI BIV MARKETING LÀ NƠI ĐỂ HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN

2207 WS 5 scaled
Đánh giá bài viết

Những thành công trong quá khứ không thể bảo chứng cho năng lực trong tương lai nếu thiếu đi sự học hỏi.

Tại BIV Marketing, tất cả thành viên, đều sẵn sàng học hỏi, cùng nhau chia sẻ những kiến thức, thông qua những buổi brainstorm, briefing, workshop mỗi tuần.

2207 WS 1 scaled 2207 WS 2 scaled 2207 WS 3 scaled 2207 WS 4 scaled 2207 WS 5 scaled 2207 WS 6 scaled 2207 WS 8 scaled 2207 WS 10 scaled 2207 WS 11 scaled 2207 WS 12 scaled 2207 WS 13 scaled

Chào bạn! Bạn thấy nội dung này thế nào?

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *