Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

tuyen dung 1
5/5 - (3 bình chọn)

Mô tả công việc
1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh:
– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, rà soát kế hoạch kinh doanh; đề xuất điều chỉnh phù hợp với điều kiện kinh doanh thực tế.
– Xây dựng phương thức bán sản phẩm hàng năm và/hoặc đột xuất theo phát sinh. Rà soát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện.
– Xây dựng và triển khai quy trình hoạt động, đề xuất các chính sách, giải pháp nâng cao phát triển kinh doanh.
2. Triển khai kinh doanh:
– Nghiên cứu về sản phẩm và thị trường: nắm rõ đặc tính sản phẩm của Công ty, phối hợp tìm hiểu các sản phẩm, đối thủ cạnh tranh khác trên thị trường.
– Lập kế hoạch bán: tham gia xây dựng kế hoạch bán theo tháng/quý/năm; lập dự toán kinh phí và hiệu quả dự kiến của các hoạt động bán.
– Triển khai bán: tìm kiếm thiết lập quan hệ kinh doanh, khách hàng từ đó tìm hiểu nhu cầu khách hàng và chào bán, giới thiệu và tư vấn sản phẩm. Thực hiện chỉ tiêu doanh số.
– Ký kết hợp đồng, theo dõi hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán.Phối hợp hỗ trợ các shop đối tác lên chương trình đẩy doanh số.
– Báo cáo tiến độ, chỉ tiêu doanh số theo quy định Công ty.
3. Triển khai công tác đối ngoại:
– Tạo dựng, xây dựng mối quan hệ tốt với mạng lưới các Khách hàng doanh nghiệp.
4. Quản lý nhân sự và đào tạo:
– Quản lý và điều hành bộ phận Phát triển Kinh doanh. Hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh và các mục tiêu khác đã được giao.
– Đào tạo nội bộ cán bộ kinh doanh và tham gia trực tiếp đào tạo nhằm nâng cao kiến thức về sản phẩm và năng lực của đội ngũ cán bộ kinh doanh.
– Tham gia quá trình đánh giá kết quả thực hiện công việc nhân sự trong nhóm Sales từ đó đề xuất phương án về nhân sự và triển khai hoạt động theo cơ cấu tổ chức được phê duyệt.
Yêu cầu ứng viên
1. Kiến thức:
– Có kiến thức chuyên ngành quản trị, marketing, báo chí, truyền thông…
– Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm tại các vị trí tương đương
– Có kinh nghiệm và kiến thức về ngành marketing
2. Kỹ năng:
– Thông thạo MS Office, các ứng dụng,
– Kỹ năng giao tiếp và đàm phán, thuyết phục tốt.
– Cẩn thận
– Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
3. Thái độ:
– Làm việc có trách nhiệm
– Ham học hỏi, tiếp thu nhanh
– Thái độ tích cực, chủ động, cởi mở
– Tuân thủ cam kết với chỉ tiêu kế hoạch.

Chào bạn! Bạn thấy nội dung này thế nào?

Leave a comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *